Verklaring voor het prive-leven

Declaratieve gegevens verzameld:
wanneer u gebruik maken van bepaalde diensten www.philippe-leloup.be u uw contactgegevens te publiceren; ze zullen nooit worden gebruikt op welke wijze dan ook en zullen niet worden doorgegeven aan derden; We hebben altijd uw uitgeverij overeenkomst te eerbiedigen; blootstellen u zeker dat elke bezoeker aan deze website uw contactgegevens kunnen verzamelen als ze zichtbaar zijn door u op de site.

Het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens:
U kunt toegang, wijziging, rechtzetting en informatie die u ons online geven verwijdert via het contactformulier (zie menu) of door het sturen van een e -mail naar philippe.leloup @ free.fr.

Het gebruik van cookies door www.philippe-leloup.be : de site niet direct gebruik maken van de techniek van cookies. Gebouwd met het programma C.M.S. Drupal, de site intern gebruikt cookies of andere technologieën voor het enige doel van optimale prestaties, nooit om bezoekers te trekken.

Tot wijziging van het handvest en de reikwijdte van de toepassing: de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wijzigen zal worden geïntegreerd in dit Handvest. Dit beleid geldt voor alle diensten www.philippe-leloup.be veld.

U bent hier